Ta strona używa plików cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
 Cele i zadania Domu  
   

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów  samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

 

Cele i zadania  Domu  realizowane są poprzez działania  zespołu wspierająco-aktywizującego, który świadczy usługi na rzecz uczestników Domu, w szczególności:

a.  trening funkcjonowania w życiu codziennym;

b. trening   umiejętności   interpersonalnych   i   rozwiązywania   problemów;

c. trening umiejętności spędzania czasu wolnego;

d. poradnictwo psychologiczne;

e. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

f. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych;

g. niezbędna opieka;

h. terapia ruchowa, w tym zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;

i. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa  w warsztatach 

terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia.