Ta strona używa plików cookies.    Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ
 O nas  
   

Z dniem 01.01.2013 r. Uchwałą Rady Miasta Lubawa z dnia 31.10.2012r. wyodrębniono   Środowiskowy Dom Samopomocy ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie i utworzono gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie jednostki budżetowej – Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie.

Dom jest prowadzony jako zadanie zlecone Gminie Miejskiej Lubawa i realizuje zadania z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o pomocy społecznej i ochronie zdrowia psychicznego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie jest placówką zapewniającą dzienny pobyt dla 32 osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych oraz upośledzonych umysłowo i obejmuje opieką osoby z terenu miasta i gminy Lubawa, skierowane do Domu decyzją Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie.

Działalność Domu ukierunkowana jest na zapewnienie wsparcia osobom, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji ze społecznością lokalną.  

Dom  funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.