23-08-2016r.

Dnia 23.08.2016 r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie wzięli udział w warsztatach aktywizujących, realizowanych przez Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko – Mazurskiego FOSa w ramach projektu „Doradztwo i Kariera – aktywizacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami”.

Warsztaty aktywizacyjne przeprowadzone zostały przez wykwalifikowane osoby: psychologa i doradcę zawodowego na temat: „Ról zespołowych”, w których uczestniczyło dziesięcioro uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie.

W ramach przeprowadzonych warsztatów na temat: „Ról zespołowych”, nasi uczestnicy mogli nabyć takie umiejętności, jak: rozwijanie współpracy, doskonalenie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, lepsze wzajemne poznanie i zrozumienie oraz podnoszenie motywacji do wspólnych działań, aktywizacji. Ponadto przeprowadzone zajęcia miały na celu kształcenie umiejętności planowania i wyznaczania zadań dla osiągnięcia celu oraz kształcenie umiejętności komunikacyjnych, a także współpracy i przewodzenia w grupie.

W przeprowadzonych warsztatach, uczestnicy ŚDS wzięli udział w mini wykładzie następnie zorganizowane zostały zabawy zespołowe, w których prowadzący oceniali postawę i zachowania uczestnika. W dalszej części warsztatów, podopieczni mieli możliwość sami wyrazić swoje spostrzeżenia na temat pracy zespołowej, po czym wspólnie z prowadzącymi stworzyli kodeks postępowania na temat : „ Nasze zasady”.

Na zakończenie uczestnicy wypełnili ankietę ewaluacji i podziękowali sobie za wzajemną współpracę.

 

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone