09-06-2015r.

Na  terenie  ogrodu  ŚDS   odbył  się  Festiwal  Piosenki   Harcerskiej   „Traperiada 2015”.

  W  przeglądzie    tym   brało   udział  kilka drużyn  harcerskich,    zuchowych   oraz   soliści z Lubawy  i okolic. Uczestnikom ośrodka bardzo się podobało. Podopieczni choć zajmowali miejsca wśród publiczności śpiewali razem z wykonawcami znane utwory. Wśród uczestników Traperiady 2015 rozlosowano złote srebrne i brązowe lilijki.

Materiał: Neumann Wojciech

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone