23-09-2015r.

W dniu dzisiejszym, tj. 23.09.2015r. mieszkańcy Środowiskowego Domu Samopomocy wybrali się na pokaz ratownictwa medycznego zaprezentowanego przez druha Pawła Turulskiego oraz Mateusza Żuchowskiego w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawie.

Spotkanie odbyło się w ramach kontynuacji „Cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi”.

Osoby niepełnosprawne mogły bliżej zapoznać się z tematyką udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie m.in. reanimacji, bezpiecznego ułożenia ciała poszkodowanego, sposobu usztywniania złamanych kończyn, krwotoku. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza zostanie na długo w pamięci naszych uczestników i w razie potrzeby, zastosowana w praktyce.

W ramach podziękowań na ręce głównego naczelnika pana Piotra Milewskiego złożyliśmy drobny upominek wykonany w ramach zajęć aktywizująco-wspierających.

Materiał: Nowakowska Dorota

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone