Kolejną ważną akcją, do której przyłączył się nasz Ośrodek, był 30 finał akcji Sprzątania Świata - Polska 2023 pod hasłem: „ Sprzątanie świata łączy ludzi”. Uczestnicy wraz z kadrą, wyposażeni w jednorazowe worki na śmieci i rękawice porządkowali tereny zielone - okolice byłego Dworca PKP i bocznicy kolejowej sprzątając różnego rodzaju śmieci. Konsekwencją przeprowadzonej przez Nas akcji było zebranie 16 worków śmieci, w tym wózek dziecięcy.

 

 

 

 

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone