29-06-2022r.

Dnia 29 czerwca 2022 r. obchodziliśmy w naszym Domu 25-lecie Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie połączone z oficjalnym otwarciem naszego zmodernizowanego budynku.

W uroczystości udział wzięło wielu honorowych gości m in. w imieniu marszałka p. Jolanta Piotrowska - członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przewodniczący Rady Miasta Lubawa – p. Jan Sarnowski wraz z radnymi, zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej starszy kapitan p. Bogdan Grzymowicz, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej p. Maciej Mikołajczyk, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Tomasz Patorski oraz gospodarz uroczystości Burmistrz Miasta Lubawa p. Maciej Radtke. Nie mogło oczywiście zabraknąć p. Krystyny Treder - wieloletniej kierownik ŚDS.

Na wstępie wszystkich przybyłych gości przywitała obecna kierownik  p. Dorota Kowalska, która przybliżyła nam  historię Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie. To właśnie w marcu 1997 r. pierwszy uczestnik przekroczył próg naszego Domu, który powstał z inicjatywy p. Marka Kaucza -obecnego Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Lubawie z filią w Iławie. Do 2012 r. ŚDS funkcjonował w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubawie, którego ówczesnym kierownikiem była p. Bożena Knabe, natomiast od 1 stycznia 2013 r. ŚDS stał się samodzielną jednostką organizacyjną niezmiennie pod kierownictwem p. Krystyny Treder.

Po przemowie kierownika Domu głos zabrał Burmistrz Miasta Lubawa p. Maciej Radtke, który podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do zmodernizowania naszego Domu, omówił przebieg prac i problemy z jakimi musiał sobie poradzić lubawski samorząd. Zwrócił się również do nas - pracowników, uczestników ŚDS oraz  ich rodziców mówiąc, że najbardziej cieszą  te zakończenia inwestycji, które mają realne przełożenie na jakość życia tych, którzy tej pomocy potrzebują. „Środowiskowy Dom Samopomocy to dom nie tylko z nazwy, ale miejsce w którym uczestnicy otrzymują pomoc, zrozumienie i możliwość nauki samodzielnego życia.”

Modernizacja naszego Domu była najlepszym prezentem jaki mogliśmy sobie wymarzyć na ten dostojny jubileusz 25-lecia, a dzisiejsze spotkanie było wspaniałą okazją do złożenia podziękowań, życzeń oraz wspólnych wzruszeń.

Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła  muzyczna część artystyczna zatytułowana:  „Jaka to piosenka?”, w której udział wzięli Urszula Ismer, Zenon Butowski i Krzysztof Żuralski, jako uczestnicy konkursu oraz Milena Gapińska, Marek Łopatyński, Mariusz Górtatowski, Jarosław Żuralski oraz Marzanna Kamrowska, jako wokaliści. W konkurs zaangażowana była również publiczność, która losowała dla uczestników numery piosenek do odgadnięcia po jednej nutce. Nad całością czuwał terapeuta ds. muzycznych p. Mateusz Raczyński przy wsparciu personelu Domu.

Na koniec wszyscy obecni goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany w ogrodzie ŚDS, gdzie czekał m.in. pyszny jubileuszowy tort.

Cała uroczystość przebiegała w bardzo rodzinnej, życzliwej i radosnej atmosferze, która w wielu z nas wywołała ciepłe  wspomnienia i ogrom  wzruszeń, co z pewnością długo pozostanie w naszej pamięci.

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone