30-10-2015r.

Dnia 30.X.2015r. mieszkańcy naszego Domu obejrzeli po raz kolejny  spektakl teratralny pt: „Pan Twardowski” w wykonaniu Art-Re z Krakowa.

Sztuka oparta została na powszechnie znanej krakowskiej  legendzie o szlachcicu Twardowskim. Przedstwienie w sposób humorystyczny ukazuje pozytywne aspekty działania na rzecz innych osób.

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone