23-08-2019r.

Dnia 23 sierpnia 2019r. uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie wraz z opiekunami udali się na Mini Paraolimpiadę organizowaną w Zespole Szkół w Lubawie.

Imprezę przeprowadzono przy wsparciu LGD Lokalna Grupa Działania, Ziemia Lubawska oraz TESCO.
Olimpiada sportowa miała na celu propagowanie różnych form aktywności ruchowej. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze z udziałem niepełnosprawnych z zaprzyjaźnionych, okolicznych placówek. Zjazd korzystnie wpłynął na wzajemne, pozytywne relacje. Uczestnicy mieli możliwość współpracować w klimacie zdrowej rywalizacji sportowej.
Po przeprowadzonych konkurencjach sportowych zostały wręczone upominki. Dwoje uczestników naszej placówki z najlepszymi wynikami otrzymało nagrody rzeczowe. Na zakończenie spotkania uczestnicy Mini Paraolimpiady otrzymali poczęstunek, który umożliwił uzupełnienie energii po zmaganiach sportowych.

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone