INFORMACJA

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Lubawie informuje, iż Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 5 stycznia 2022 r. na podstawie art. 11h ust. 1 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.)
w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2022 r.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubawie
czasowo zawiesza działalność.
 
 
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lubawie 
/-/ Dorota Kowalska

© 2021 SDS - Wszystkie prawa zastrzeżone